Představení společnosti

Společnost Aisan se více než 70 let zabývá vývojem a výrobou funkčních dílů, které jsou součástí palivového systému, systému sání vzduchu a výfukového systému automobilů a motocyklů. Díky dovednostem a znalostem našich zaměstnanců jsme se stali pro naše zákazníky spolehlivým partnerem a dodavatelem prvotřídních výrobků. V České republice působíme od roku 2001 a patříme k významným zaměstnavatelům v Ústeckém kraji. Jsme odpovědným investorem, kterému není lhostejný náš region, a proto pravidelně věnujeme část našeho zisku na jeho rozvoj. Jen u nás se můžete setkat s unikátní kombinací technologií procesů tlakového lití hliníku, vstřikování plastů, obrábění hliníku, oceli a plastů, montážními linkami a propracovaným systém kontroly kvality. Díky tomu vám nabízíme stabilní zaměstnání, kde najde uplatnění téměř každý.Historie společnosti Aisan

Aisan Industry Co. Ltd. Společnost byla založena v roce 1938 a sídlí ve městě Obu ve středním Japonsku v blízkosti metropole Nagoja. Název společnosti je spojen s regionem, kde působí a jedná se o složeninu prvních znaků jmen prefektur Aichi a Mie. Společnost má 7 výrobních poboček a prodejních kanceláří v Japonsku a 21 ve světě. Celosvětově má tým Aisan více než 10 000 členů. Bližší informace o výrobcích najdete zde.

Čím se zabýváme

Jsme neustále se rozvíjející česká společnost založená na japonských principech řízení výroby s českým managementem a fungující v rámci skupiny Aisan. Naše společnost již mnoho let působí v České republice a v našich dvou závodech v Lounech od roku 2001 vyrábíme benzínová palivová čerpadla pro automobily a motocykly, palivové moduly, škrticí klapky a velmi širokou produktovou škálu obrobených hliníkových odlitků pro automobily.

Všechny naše výrobní procesy respektují právní i etické zásady ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům i životnímu prostředí. Technologie, se kterými se u nás můžete setkat, jsou procesy tlakového lití hliníku, vstřikování plastů, obrábění hliníku, oceli a plastů, montážní linky, moderně vybavené oddělení kvality včetně několika 3D měřících zařízení.Řízení kvality

V rámci QMS se společnost zavázala, že bude pokračovat v budování a zlepšování efektivních mechanismů k zajištění dobré kvality výrobků při výrobě i při jejich používání zákazníkem a dlouhodobě směřuje k nulové zmetkovitosti a k nule závažných reklamací u zákazníka. Budujeme pozitivní pracovní prostředí, zajišťující spokojenost zaměstnanců a plynule zvyšuje jejich odbornou kvalifikaci pomocí tréninkových programů a školení.

Cíle jakosti pro rok 2023

Ke stažení zde

Politika a cíle EMS

Společnost si vzala za cíl neustále zlepšovat stav životního prostředí ve společnosti využíváním zdrojů, tříděním odpadů a prostřednictvím programů EMS. Aplikujeme metody, které šetrným a ekonomicky dostupným způsobem minimalizují dopady na životní prostředí a současně zajišťují bezpečnost našich zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. Školíme a motivujeme zaměstnance k ochraně životního prostředí a to na pracovišti i mimo něj. Pro průběžné zlepšování stavu životního prostředí v naší společnosti i jejím okolí si stanovujeme měřitelné cíle, monitorujeme jejich plnění a o dosažených výsledcích informujeme veřejnost. Naší snahou je rozvíjet dodavatele společnosti se zaměřením na preferenci dodavatelů, kteří minimalizují negativní dopady ze své činnosti na životní prostředí. Dodržujeme zákonné požadavky a předpisy týkající se životního prostředí.

Politika ochrany životního prostředí Aisan Group 2016

Ke stažení zde

Osvědčení EKO-KOM

Ke stažení zde
Top