Budoucnost je v našich rukou

Automobilový průmysl v současné době prochází transformací, která se odehraje jednou za století. Podnikatelské prostředí se rychle mění a mnoho zemí podniká kroky, jako je zavádění přísnějších předpisů a podpora elektromobilů, k realizaci uhlíkově neutrální společnosti. Kromě toho jsou společnosti důrazně vyzývány, aby v rámci své společenské odpovědnosti přispívaly k plnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Vyhlašujeme "VIZE2030 Budoucnost je v našich rukou", která odráží naši snahu realizovat udržitelnou společnost prostřednictvím našich obchodních aktivit.Naše cíle

1

Vytváření nových hodnot s osvědčenou technologií a kvalitou pro obohacení společnosti.

Díky technologickému náskoku a pevnému závazku ke kvalitě, které nám předali naši předchůdci, budeme vytvářet nové hodnoty a pomáhat realizovat pohodlnou, ekologickou a prosperující společnost.

2

Zlepšení současné společnosti

S využitím know-how v oblasti ekologických technologií a vývoje systémů, které jsme za léta nashromáždili, poskytneme světu čistou, bezpečnou, zábavnou a pohodlnou mobilitu. Zvýšíme hodnotu mobility tím, že ji učiníme šetrnější k životnímu prostředí a lidem, abychom zajistili neustálý růst společnosti Aisan a jejích partnerů.

3

Přinášíme štěstí budoucím generacím

Budeme utvářet budoucnost a přispívat ke společnosti tím, že otevřeme možnosti mobility a nabídneme řešení, která obohatí společnost. Budeme se snažit zajistit budoucím generacím věčnou a šťastnou budoucnost.

Naše historie a identita

Díky neustálému zdokonalování našich technologií, které se přizpůsobují změnám ve společnosti a automobilovým předpisům, jsme překonali mnoho změn v podnikatelském prostředí a dosáhli fenomenálního růstu za více než 70 let. Naši ochotu přijímat výzvy a hrdost na kvalitu jsme zdědili po našich předchůdcích.

 • Výzvy
  a naše ochcota je přijmout

 • Jsme hrdí na kvalitu
  ta je základem pro funkčnost vozidel

 • Technologie životního prostředí
  Zajištění souldu se zpřísněnými předpisy.

 • Upřímná oddanost
  všem zúčastněným stranám
Budoucnost v našich rukou

Fráze "v našich rukou" (z vize 2030) odkazuje na odhodlání jednotlivých zaměstnanců "pracovat s pocitem odpovědnosti". Dokud na toto předsevzetí nezapomeneme, bude vždy potřeba našich výrobků a my můžeme dál dělat lidem radost, což zase dělá radost nám. Nakonec tento koloběh štěstí zajistí zářivý úsměv našich dětí. Společnost Aisan bude i nadále přijímat výzvy, aby realizovala naši VIZI a udržitelnou společnost a naplňovala potřeby společnosti.VIZE2030 je naším nástrojem k naplnění cílů udržitelného rozvoje (které musí být splněny do roku 2030).
Společnost Aisan bude i nadále poskytovat řešení různých sociálních výzev prostřednictvím našich obchodních aktivit.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Top