Projekty s finanční podporou EU1) FVE Aisan Industry Czech, s.r.o. - hala C, registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000619 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 718,96 kWp (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Předmětem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu 718,96 kWp bez akumulace pro vlastní spotřebu objektu výrobní haly. Elektrická energie, která bude vyrobena prostřednictvím nově instalované FVE, bude využívána zejména na technologický provoz a podnikatelskou činnost žadatele. Výrobna elektřiny bude připojena do distribuční soustavy, přičemž přebytky vyrobené energie do distribuční soustavy nebudou tvořit více jak 18,4 % množství elektřiny vyrobené v této FVE. Po realizaci projektu dojde k(e):

 • snížení energetické náročnosti posuzovaného objektu
 • snížení konečné primární spotřeby elektrické energie
 • snížení zátěže na životní prostředí, a to prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů
 • k úspoře provozních nákladů


 • 2) FVE Aisan Industry Czech, s.r.o. - hala L, registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000620 je spolufinancován Evropskou unií.

  Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 894,52 kWp (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

  Předmětem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu 894,52 kWp bez akumulace pro vlastní spotřebu objektu výrobní haly žadatele. Elektrickou energii, která bude vyrobena prostřednictvím nově instalované FVE, bude využíván zejména na technologický provoz a podnikatelskou činnost žadatele. Výrobna elektřiny bude připojena do distribuční soustavy. Po realizaci projektu dojde k(e):

 • snížení energetické náročnosti posuzovaného objektu
 • snížení konečné primární spotřeby elektrické energie
 • snížení zátěže na životní prostředí, a to prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů
 • k úspoře provozních nákladů
 • Top